Projekt a nasazení do serverhousingu Telehouse Nagano — GTS Novera.

Recent Projects